Alfredarena's Fresh Venture - Alfredarena Unscripted.

Källan

Jag är på ett kraftvärmeverk och jobbar just nu. Tycker att det är väldigt intressant att se hur ett sådant fungerar. Själv är jag elektriker och är på denna arbetsplasts för att dra kablar från den gasturbinen som håller på att installeras. Det är väldigt häftigt att få montera kablar till den, det är så att denna turbin är källan till strömmen, så vi drar inte matning till den utan från den. Den fungerar på så sätt att de börjar rotera på grund av upphättad torr ånga som man värmer upp i förbräningsungnen.